Coronavirus (COVID-19) – Somajul tehnic. Firmele trebuie sa depuna certificatul de situatie de urgenta

  1.  GUVERNUL  ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de certificate de situaţie de urgenţă (CSU) de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2.

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României,

   

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. Dispoziții generale

(1) Se aprobă acordarea de Certificate de Situaţie de Urgenţă (CSU) de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA), la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2;

 

Art. 2. Modalitate de solicitare

(1) Solicitarea eliberării Certificatelor de Situaţie de Urgenţă (CSU) se va face exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, platformă care va conține o secțiune dedicată în acest scop;

(2) În cadrul platformei, solicitantul va completa informații referitoare la: datele de identificare ale operatorului economic, datele de contact ale acestuia, motivul solicitării Certificatului de Situație de Urgență, justificarea nevoii acestuia, precum și date referitoare la situațiile financiare;

(3) Se vor încărca documente justificative pentru situațiile descrise, după cum urmează: Certificatul Unic de Înregistrare, CI Administrator/ Administratori/ Reprezentant Legal, balanță contabilă certificată, pe luna în care s-a observat o scădere a încasărilor cu un procent de minim 40% față de perioada similară a anului precedent solicitării, împreună cu balanța contabilă la care face referire în raportare, o declarație pe propria răspundere, prin care, solicitantul își asumă pe deplin că cele declarate, precum și documentele încărcate, sunt veridice, respectiv faptul că scăderea a fost cauzată de apariția situației de urgență, pe care o prezintă, respectiv certificatul constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului;

(4) În situația în care nu se observă o scădere a cifrei de afaceri, cu un procent de minimum 40%, din documentele precizate la alin.(3), dar operatorul este în dificultate, prin prisma apariției situației de urgență, acesta va furniza suplimentar alte documente justificative în acest sens;

(5) Un model de completare a cererii pe proprie răspundere privind asumarea informațiilor și a documentelor  furnizate, se va regăsi pe site-ul http://prevenire.gov.ro/;

(6) Toate documentele încărate în aplicația electronică, vor fi semnate electronic de către reprezentantul legal al operatorului electronic sau de către împuternicitul acestuia, caz în care se va încărca în aplicație și împuternicirea;

 

Art. 3. Modalitatea de acordare

(1) În cadrul MEEMA, se vor constitui Comisii de Analiză a cererilor de eliberare a CSU;

(2) Certificatul de Situaţie de Urgenţă se eliberează doar pentru operatorii economici care au activitatea principală în unul din sectoarele prevăzute la art.4;

(3) În cazul în care operatorul se încadrează la criteriile prevăzute la art.2, alin.(3), Comisiile de Analiză a cererilor de eliberare a CSU vor realiza o verificare formală, de existență a documentelor încărcate de solicitant în cadrul platformei, vor genera CSU și îl vor transmite via email prin intermediul aplicației, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare;

(4) Pentru operatorii economici care se regăsesc în situațiile prevăzute la art.2, alin.(4), Comisiile de Analiză a cererilor de eliberare a CSU vor verifica documentele furnizate și vor stabili existența situației de urgență, urmând a transmite solicitantului un răspuns privind acordarea CSU, într-un termen ce poate depăși perioada prevăzută la alin.(3), dar nu mai mult de maximum 20 de zile lucrătoare;

(5) Acordarea CSU se realizează doar pe perioada institurii stării de urgență decretată de Președintele României;

(6) Certificatul de Situaţie de Urgenţă (CSU) este valabil pe toata perioada anului acordării;

                   

Art. 4. Sectoare eligibile

(1) Certificatul de Situaţie de Urgenţă (CSU) prevăzut de prezenta Hotărâre de Guvern poate fi solicitat doar de către operatorii economici care își desfășoară activitatea în cel puțin unul dintre următoarele sectoare: transport, turism, horeca, organizări de evenimente, publicitate, învățământ privat și activități adiacente, industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei, servicii destinate populației;

 

Art. 5. Utilizare

(1) Certificatul de situaţie de urgenţă (CSU) poate fi folosit în relațiile cu terți și va atesta faptul că operatorul economic a avut activitatea economică afectată  în contextul pandemiei SARS–CoV-2;

(2) Prin intermediul CSU, operatorii economici pot beneficia de facilități de natură fiscală, oferite de către instituțiile administrației publice centrale sau locale;

(3) Certificatul de situaţie de urgenţă (CSU) poate fi folosit în renegocierea anumitor contracte, sau în orice relație cu alți operatori economici;

 

(4) Certificatul de situaţie de urgenţă (CSU) poate fi folosit în relația cu instituțiile financiar-bancare și de leasing sau cu orice alte instituții publice;

 

Art. 6. Dispoziții finale

(1) În termen de 5 zile de la adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial a prezentei, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA), va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/;

(2)  Comisiile de Analiză a cererilor de eliberare a CSU, împreună cu o listă a codurilor CAEN eligibile, conform art.4, vor fi stabilite prin Ordin al ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

 

PRIM MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Documente: 

– HG eliberare Certificate de situatie de urgenta 

– DECRET nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

– Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă

1. OBTINEREA DE LA CAMERA DE COMERT A UNUI CERTIFICAT DE FORTA MAJORA 
 2. ALTE SITUATII EXPRES PREVAZUTE IN CONTRACTELE INCHEIATE

Leave a Comment