Servicii:

Ce facem?

Servicii de contabilitate

 • Înregistrarea  tuturor operațiunilor efectuate de către BENEFICIAR, în baza documentelor emise și primite;
 • Menținerea registrelor contabile ale BENEFICIARULUI în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată și OMF 1802/2014;
 • Reconcilierea zilnică a soldurilor conturilor de casă și de bancă;
 • Reconcilierea balanței de debitori și creditori;
 • Pregătirea tuturor documentelor necesare privind plățile către furnizori și bănci;
 • Emiterea și comunicarea facturilor emise către clienții Beneficiarului;
 • Pregătirea balanțelor contabile în conformitate cu Legea românească;
 • Întocmirea raportărilor financiare ale BENEFICIARULUI în conformitate cu prevederile legale și depunerea acestora la autoritățile competente.

Servicii Fiscale

 • Pregătirea decontului de T.V.A. și a declarațiilor privind obligațiile către bugetul de stat și bugetele de asigurări sociale ale BENEFICIARULUI;
 • Informarea Beneficiarului și plata taxelor cât și a altor obligații ale BENEFICIARULUI către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale,  Ministerul Mediului etc.

Consultanță Financiară

 • Resurse umane și servicii privind salarizarea;
 • Întocmirea rapoartelor pentru conducerea Beneficiarului (la cerere);


 • Asistenta pentru probleme legate de taxe și impozite;


 • Servicii de consultanta ad-hoc / Training (la cerere);


 •  Asistenta în perioada controlului fiscal (la cerere);

Estimare gratuită

Solicitați o ofertă